Auditing bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa informatycznego bywa to zachowanie nakierowane na faktyczne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Spowija każdorazowe czynności techniczne i biurowe, poświęcające się odszukiwaniu prawdopodobnych zagrożeń, na jakie narażony jest wyszczególniony schemat. Dzięki kontrolą bezpieczeństwa odnotowywane są słabe obszary aparatu, co skłania na ich udoskonalenie i dzięki temu zmniejsza się zagrożenie zgyby personaliów bądź wejścia do nich przez persony nieuprawnione. Czytaj dalej Auditing bezpieczeństwa